Dream Believers

Engelsk Norsk flag

Shownews

Her kan du følge Shakira og Adore på utstillinger.

Follow Shakira and Adore at cat shows here


Shakira


Adore


Bildegalleri

Bilder av Shakira/Photos of Shakira

Bilder av Adore/Photos of Adore


Gjestebok/ Guestbook:

Besøk min gjestebok/Visit my guestbook

Colourpoints Perser - Himalayan cats

Rasen Colourpoint oppsto da noen blandet rasen perserkatt med siameser. Man ville få fram det beste fra hver rase, som f.eks. siameserens blå øyne og pelsens spesielle farger, og perserens gode og rolig gemytt, samt lange og flott pels. Colourpointen ble godkjent som egen rase i 1957 og gikk da under navnet Himalayans.

Rasen har utviklet seg etter som årene har gått. Fra f.eks. å ha en mer markert nese tidligere har den nå en flat nese som perserkatten er kjent for. Dette kan tydelig ses på bildene som er lagt ut under "minner".

FIFe's EMS-koder

EMS står for Easy Mind System. I EMS er alle raser beskrevet med en kode som består av:

En perser har forkortelsen PER

Pelsfargene på colourpoint kan være som følger:

De vanligste mønstre som finnes på colourpointen:

En colourpoint skal ha blå øyne.

Kilde for EMS-koder: NRR og FIFE
Til toppen

© Dream Believers 2009 - Webmaster Ann-Renée Degnes.

Last updated the 2nd of February 2015.